Życiorys
Kalendarium
Homilie
Konferencje
Publikacje
Świadectwa
Galeria
Nowości
Pierwsze nieszpory Adwentu 1986 roku

Szkoła Modlitwy

„Kim jest człowiek”

Okladka (17kB) Tomik, który oddajemy do rąk czytelników rozpoczyna serię zatytułowaną „Szkoła Modlitwy”. Będzie ona obejmowała kilka zbiorów homilii, konferencji i rozważań dotyczących życia duchowego, skierowanych przez ks. Blachnickiego najczęściej do uczestników różnych wspólnot związanych z założonym przez niego Ruchem Światło-Życie. Zaiwerają one jednak treści pomocne w rozwoju życia wewnętrznego każdego chrześcijanina, który chce stawać się nowym człowiekiem w chrystusie. Teksty zawarte w przekazywanym zbiorze koncentrują się wokół myśli związanych z personalizmem chrześcicjańskim, ukazujących człowieka jako osobę stworzoną na obraz i podobieństwo Boże, powołaną do dynamicznego dialogu miłości ze Stworzycielem. Dokonuje się on na modlitwie, która uzdalnia człowieka, by na wzór Boga, który jest Miłością, posiadał siebie w dawaniu siebie.


„Panie naucz nas modlić się (1)”

Okladka (15kB) Tylko w spotkaniu z drugą osobą człowiek może znaleźć prawdziwe szczęście. Pełnię zaś szczęścia odnajdzie wtedy, kiedy partnerem spotkania będzie dla niego sam Bóg. Duch święty prowadzi do takiego spotkania. Dokonuje się ono w naszej głębi, owocuje przemianą serca i otwiera nową perspektywę życia. Miejscem tego spotkania jest modlitwa. Podstawowe jej zasady i wewnętrzne podstawy jakie powinny jej towarzyszyć, ukazuje drugi tomik „Szkoły modlitwy”. Jego uzupełnieniem będzie tomik trzeci, noszący taki sam tytuł Panie, naucz nas modlić się. Życzymy czytelnikom, aby konferencje sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego zrodziły w nich wielkie pragnienie modlitwy, w której będą rozmawiać ze swoim Panem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem (Wj 33, 11).

„Panie naucz nas modlić się (2)”

Okladka (16kB) Chrześcijanin jest zaproszony do włączenia się w dialog miłości, jaki istnieje między Osobami Trójcy Świętej. Przez wiarę i miłośćDuch Święty pozwala mu przeżywać osobistą relację do każdego z Nich. To odniesienie wiary do Boga Ojca, do Syna Bożego i do Ducha Świętego pozwala uchwycić charakterystyczne rysy modlitwy chrześcijańskiej. W trzecim tomiku serii „Szkoła modlitwy” przekazujemy teksty ks. Franciszka Blachnickiego odnoszące się do tej specyfiki modlitwy oraz ukazujące bogactwo rodzajów i form modlitwy. Ufamy, że przyczynią się one do ożywienia i pogłębienia życia modlitewnego Czytelników.


Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego
Krościenko 1999

Redakcja Serii: Irena Chłopkowska, Ewa Kusz
Opracowanie tekstów: Irena Chłopkowska
Redakcja techniczna: Anna Domańska
Projekt okładki: Ewa Jakubowska

opracowała Irena Chłopkowska